Vol 57, No 2 (2021)

Table of Contents

Editorial

B D Kumbar
PDF

Articles

Abdullahi Bala Shehu, K P Singh
PDF
1-13
Bhanu Partap
PDF
14-23
A Sadashiva Naik, B S Biradar
PDF
24-38
A Naseer
PDF
39-49
Sandip B Khandare, Shashank S Sonwane
PDF
50-59
Satinderbir Kaur, Navkiran Kaur
PDF
60-71
M C Lakshminarasimhappa
PDF
72-79
Rahul Kumar Singh, Ajit Kumar
PDF
80-94
Sridhar Adepu, S Yadagiri, D V Ramana
PDF
95-107
Iranna M Shettar, Gururaj S Hadagali
PDF
108-122
Preeti Sharda, Rishi Tiwari
PDF
123-133
Garima Bisaria
PDF
134-145
Bhavna Vikram Maru, Prahalad G Tadasad
PDF
146-157
Manju Kalita, Pratibha A Gokhale
PDF
158-171
Ashu Shokeen
PDF
172-180
Aditi Rao, Ashu Shokeen
PDF
181-196