Vol 56, No 4 (2020)

Table of Contents

Editorial

B D Kumbar
PDF

Articles

Sarika Sawant, Sarala Yadav
PDF
1-15
Keshava J, Sathish Kantha P L, Mamatha V, Shanthakumari K
PDF
16-28
Anjali Sandesh Kale
PDF
29-40
Monika Sharma
PDF
41-53
Deepthi K, Prahalad G Tadasad
PDF
54-62
Rajni Jindal, Javed Khan, Projes Roy
PDF
63-73
Jayendra Kumar Singh
PDF
74-80
Shri Ram Pandey, Pramod Kumar
PDF
81-96
Krishnappa S, T D Kemparaju
PDF
97-106
Latha Shettappanavar, Krishnamurthy C
PDF
107-119
Sadanand Bansode, Manisha Jadhar
PDF
120-131
Ashish Kumar, S K Pandey
PDF
132-145
Hemavathi B N, Ramesha B
PDF
146-155